Släktmöten

Fotografier från släktmöten


Släktmöte i Stockholm 1944

Platsen är framför Professorsvillan i Bergianska trädgården. Värdparet Robert och Nanna Fries står på trappan högst upp i mitten. Festmiddagen åts i salen på servicen Flora Danica. Nedan visas en numrering av personerna och motsvarande namn.1 Robert Fries (120000), g.m. nr 2 2 Nanna Fries f. Curman, g.m. nr 1 3 -ingen uppgift- 4 Margareta Haglund, f. Fries 5 Carl von Sydow (352000), g.m. nr 6 6 Gunhild von Sydow, f. Boy, g.m. nr 5

7 Gösta Fries (132000), son t. nr 39 o. 56, g.m. nr 8 8 Else Margrete Fries, f. Bech, g.m. nr 7

9 Staffan Fries (563000), son t. nr 47 10 Magnus Fries (121000), son t. nr 1 o. 2 11 Ernst Hermelin, g.m. nr 54 12 Agneta Hammarskiöld (591000), dtr t. nr 16 o. 17 13 Rolf Dalén, g.m. nr 14 14 Gunnel Dalén (184000), f. Fries, dtr t. nr 37 o. 58, g.m. nr 13 15 Kerstin Sterky 16 Signe Hammarskjöld (590000), f.Fries, g.m. nr 17 17 Bo Hammarskjöld, g.m. nr 16 18 Håkan Sterky (661000) 19 Ulla Sterky (662000) 20 Yngve Haglund (561000) f. Fries, g.m. Margareta H., 21 Christina Hermelin (361200) 22 Ulla Mörner 23 Sven Hermelin (363000), son t. nr 11 (o. nr 53?), g.m. nr 26 24 Maria Ringmar, f. Mörner 25 Karin Hermelin 26Kerstin Hermelin, f. Haglund, g.m. nr 23 27 Inez Hermelin, född Asplund 28 Einar Fries (114000) 29 Carl-Thore Fries (113100) 30 Carl Edvard Sterky, g.m. nr 52 31 Otto von Sydow (353000), g.m. nr 32 32 Blenda (Tutti) von Sydow, f. Molin, g.m. nr 31

33 Ingvar Lönnberg (421000), son t. nr 49, g.m. nr 34 34 Anne Lönnberg, f. Hennings, g.m. nr 33

35 Sigvard Lönnberg (421100), son t. nr 33 o. 34 36 Thoralf Fries (170000), g.m. nr 57 37 Gunnar Fries (180000), g.m. nr 58 38 Lisbeth Fries g.m. nr 40 39 Hjalmar Fries (130000), g.m. nr 56 40 Nils Fries (171000), son t. nr 36 o. 57, g. m. nr 38 41 Hillevi Fries (172000), dtr t. nr 36 o. 57 42 Ulla von Hofsten (1X1000), f. Fries 43 Tore Lönnberg (124000), son t. nr 49, g.m. nr 61 44 Sigurd Fries (122000), son t. nr 1 o. 2 45 Kurt Fries (183000), son t. nr 37 o. 58 46 Thorsten Fries (182000), son t. nr 37 o. 58 47 Valborg Fries, f. Andersson, (änka efter Ragnar Fries (560000)) 48 Anna Fries, f. Carlander, g.m. nr 59 49 Eva Lönnberg (420000), f. Fries 50 Svea Mörner, f. Palm, g.m. nr 51

 51 Robert Mörner (330000), g.m. nr 50 52 Hilma Sterky (660000), f. Almén, g.m. nr 30 53 Gertrud Viotti (340000), f. Mörner 54 Thyra Hermelin (360000), f. Mörner, g.m. nr 11 55 Elisabeth von Sydow (350000), f. Mörner 56 Ingrid Fries, f. Curman, g.m. nr 39 57 Agnes Fries, f. Christensson, g.m. nr 36 58 Elsa Fries, f. Herin, g.m. nr 37 59 Harald Fries (540000), g.m. nr 48 60 Gunhild Almén (680000) 61 Margaretha Lönnberg (trol.), g.m. nr 43 62 Barbro Sterky (661100), nu Jungstedt 63 Ebba von Sydow (352300), g. Hammarskiöld 64 Margaretha Ringmar (331300), g. Bergvall (annan uppgift: Anna-Greta Ringmar) 65 Lars Ekström 66 Göran Hermelin 67 Ragnar Sterky 68 Beth Hammarskjöld (593000), g.m. Bengt Kastengren 69Carl-Otto von Sydow (352200)

Ordförande Elias Fries blir avtackad för lång och trogen tjänst.
Ordförande Elias Fries blir avtackad för lång och trogen tjänst.
Midddag på hotell Linné
Midddag på hotell Linné
Midddag på hotell Linné
Midddag på hotell Linné
Allan Ekström läser ur ett antal brev från Elias uppväxt och liv
Allan Ekström läser ur ett antal brev från Elias uppväxt och liv
 Lunch på katedralkaféet
Lunch på katedralkaféet
Vår nye ordförande Erik Fries avtackar
Vår nye ordförande Erik Fries avtackar
Midddag på hotell Linné
Midddag på hotell Linné
Midddag på hotell Linné
Midddag på hotell Linné
Midddag på hotell Linné
Midddag på hotell Linné
Lunch på katedralkaféet
Lunch på katedralkaféet
Lunch på katedralkaféet
Lunch på katedralkaféet
Boksalen där vi får lyssna på Erik Fries föredrag
Boksalen där vi får lyssna på Erik Fries föredrag
Boksalen där vi får lyssna på Erik Fries föredrag
Boksalen där vi får lyssna på Erik Fries föredrag
Några ur Sterky-grenen på väg till Carolina Rediviva
Några ur Sterky-grenen på väg till Carolina Rediviva
Flera av Elias ättlingar ligger också begravda i Uppsala
Flera av Elias ättlingar ligger också begravda i Uppsala
Flera av Elias Fries ättlingar ligger också begravda på Uppsala gamla kyrkogård
Erik Fries vår nye ordförande. Foto Gunilla Broberg
Erik Fries vår nye ordförande. Foto Gunilla Broberg
Elias Fries egen teckning av en Karl Johan-svamp med text
Elias Fries egen teckning av en Karl Johan-svamp med text
Foto: Susanna Gernandt
Handskriftsalen Foto- Susanna Gernandt
Handskriftsalen Foto- Susanna Gernandt
Flera av Elias ättlingar ligger också begravda i Uppsala
Flera av Elias ättlingar ligger också begravda i Uppsala
Flera av Elias Fries ättlingar ligger också begravda på Uppsala gamla kyrkogård
Ordförande Elias Fries läger blommor vid graven. Foto- Gunilla Brobe
Ordförande Elias Fries läger blommor vid graven. Foto- Gunilla Brobe
Ordförande Elias Fries
Ordförande Elias Fries
Släkten samlas på gamla kyrkogården framför Elias Fries grav
Släkten samlas på gamla kyrkogården framför Elias Fries grav
Foto: Gunilla Broberg
Lunch på restaurang Kräftan
Lunch på restaurang Kräftan
Lunch på restaurang Kräftan
Lunch på restaurang Kräftan
Lunch på restaurang Kräftan
Lunch på restaurang Kräftan
Lunch på restaurang Kräftan
Lunch på restaurang Kräftan
Ordförande Erik Fries
Ordförande Erik Fries
Ordförande Erik Fries
Ordförande Erik Fries
Anders Bohlin föredragshållare från Trollhättan
Anders Bohlin föredragshållare från Trollhättan
Släktmötesdeltagare
Släktmötesdeltagare
Släktmötesdeltagare
Släktmötesdeltagare
Erland von Hofsten
Erland von Hofsten
Släktmötesdeltagare
Släktmötesdeltagare
Maud Fries hedersmedlem
Maud Fries hedersmedlem
Anders Bohlin, Erland von Hofsten, Måns Broberg
Anders Bohlin, Erland von Hofsten, Måns Broberg
Anders Bohlin, Erland von Hofsten, Måns Broberg
Anders Bohlin, Erland von Hofsten, Måns Broberg
Einar Fries
Einar Fries
Släktmötesdeltagare
Släktmötesdeltagare

Medlemsmötet 2021

Föreningen Elias Fries ättlingar har medlemsmöte vart tredje år. 2021 års möte, den 29 augusti, skedde via Zoom. Till ny styrelseledamot valdes Harald Fries i stället för avgående ledamoten Åsa Randahl som bland annat har ansvarat för föreningens webbsida.

Ordföranden Erik Fries kåserade om Vad har Elias Fries med fregatten Eugenies världsomsegling år 1851 att göra? Författaren Ulf Helgesson kommer inom kort att ge ut en bok om fregatten Eugenies världsomsegling 1851–1853. Han har under arbetet med boken haft kontakt med släktföreningens ordförande eftersom Elias Fries lärjunge Nils Johan Andersson var med på världsomseglingen. Nils Johan Andersson och Elias Fries brevväxlade under seglingen och material ur dessa brev kommer att ingå i boken.  


Släktmöte i Stockholm 1949

I trädgården hos Robert och Nanna Fries på Floragatan.Släktmöte i Uppsala 1953Släktmötet i Uppsala 1961Släktmötet i Uppsala 1965Släktmöte i Femsjö 1978Släktmöte i Lund 1987Släktmöte i Uppsala 1989Släktmöte i Uppsala 1991

Släktmöte i Femsjö 1994

(200-årsjubileet)

Släktmöte i Stockholm 1997
Släktmöte i Femsjö 2000


Släktmöte 2003 i Femsjö (Aleby pensionat, Södra Unnaryd)


Släktmöte i Uppsala 

Bilderna är tagna på Carolina Redivivas trappa och framför Orangeriet i Linnéträdgården.


Släktmötet i Lund

den 19 september 2009.

Personer på fotot:

1. Anders Fries            

2. Maude Fries                

3. Adrian Johansson          

4. Sanna Fries (gift med Adrian)                                        

5. Andreas Sandström      

6. Erik Fries

7. Anna Lönnberg            

8. Tage Erixon                      

9. Margaretha Erixon        

10.

11. Anna Lena Sandström

12.

13. Mats Haglund             

14. Katarina Elvin               

15. Lars Hermelin            

16. Ulla Viotti

17. Kristine Flick Fries      

18. Elias Fries (Ordf.)

19. Ebba Hammarskjöld   

20. Gunilla Broberg

21. Erland v.Hofsten        

22.

Släktmöte i Femsjö 2012 
Det övre fotot är taget framför Friesminnet. Det nedre framför prästgården.

Släktmöte i Uppsala 2015

Släktmöte i Stockholm 2018

Digitalt medlemsmöte 2021