Notiser

Robert E. Fries och brickan i Gamla Orangeriet

Bergianska trädgården har sitt ursprung i den trädgård vid namn ''Bergielund'', som bröderna Bengt och Peter Bergius anlade i Kvarteret Resedan mellan nuvarande Karlbergsvägen och Vasaparken i Stockholm i mitten av 1700-talet. Efter brödernas död donerades egendomen till Kungl. Vetenskapsakademien och Bergianska stiftelsen som bildades. Enligt testamentet skulle en föreståndare tillsättas i egenskap av professor. Trädgården skulle tjäna som trädgårdsskola och försöksanläggning. Trädgården låg på samma ägor till 1885 då man flyttade till det nuvarande läget vid Brunnsviken. (Wikipedia)

 

Under sommarhalvåret åker min fru och jag gärna till Bergianska Trädgården för att njuta av den vackra naturen. Till besöket hör också att vi äter något gott på restaurangen Gamla orangeriet. Sist vi var där lade jag märke till att restaurangens brickor var dekorerade med en karta över den botaniska trädgården. Jag tyckte att kartan påminde mig om något jag sett i en litet häfte som jag ärvt av min pappa. När jag vände på brickan bekräftades mitt antagande för där stod:

Kartan är hämtad från ”Vägledning för besökande i Bergianska trädgårdens botaniska avdelning” publicerad av Professor Bergianus Robert E. Fries år 1924.

 

Erik Fries, februari 2022

Ina Almén och Svenska Hem

I protest mot Stockholms Specerihandlarförening grundade Anna Whitlock 1905 en kvinnlig kooperation som hade som mål ett erbjuda bra mat till rimliga priser. Medgrundare och senare verkställande direktör var Ina Almén, Sanna Alméns dotter.

Föreningen fick namnet Kvinnornas Andelsförening Svenska Hem. Den första butiken låg på Jakobsbergsgatan 6 i Stockholm och efter det öppnades flera butiker i Stockholm och Lidingö. Man erbjöd också hemlagad mat, ordnade matlagningskurser och hemsändning av mat. Så småningom gick lönsamheten ner och butikerna avvecklades.

Svenska Hem blev känt genom en TV-serie julen 2013 med namnet Fröken Frimans krig. Verksamheten har också dokumenterats i en bok, Svenska Hem: en passionerad affär av Monika Björk och Eva Kaijser. 


Svenska Hems första butik på Jakobsbergsgatan 6

Per Erixon


Gener från Elias Fries har också dykt upp hos Otto Fries sondotters sondotters son: Per Erixon, docent i botanik vid Uppsala universitet och trädgårdsintendent vid Uppsala linneanska trädgårdar. 

På bilden till höger sitter Per med sin moster (Katarina Elvin) och sin kusin i utställningen "I Linnés lummiga salar"  i montern Linnés Uppsala på Trädgårdsmässan i Älvsjö 2015.

Per är klädd i tidstypiska kläder för en akademiträdgårdsmästare. Han föreställer en trädgårdsmästare som hette Lars Broberg (alltså inte Linné).

"Lars Broberg, 1764-1795, var en mycket skicklig trädgårdsmästare som visades stor uppskattning av konsistoriet. Som trädgårdsmästare skötte han inte bara växterna utan också trädgårdens djur. Där fanns bland annat markattor, tranor, påfåglar, papegojor, en struts och en kasuar."

Prins Gustaf och Elias Fries
På kvällen den sista dagen i april hälsas våren välkommen med körsång och eldar på många ställen i
Sverige. Två av de sånger som då vanligen sjungs, Sjungom studentens lyckliga dag och Glad
såsom fågeln i morgonstunden, har tonsatts av prins Gustaf, född 1827 och död 1852. Prins Gustaf och hans bror prins Carl studerade i Uppsala på 1840-talet och bodde då i ett litet tvåvåningshus på Bävernsgränd (Prinshuset), som mirakulöst nog har räddats undan rivning.

Prinsarna hade bl.a.Elias Fries som lärare och var ofta gäster i hans hem. Särskilt prins Gustaf tycks ha varit fäst vid sin lärare, för han skänkte honom 1846 två silverljusstakar (se nedan) och när han samma år på grund av dålig hälsa vistades i Tyrolen, skickade han ett herbarium till Elias. Detta herbarium har senare genom arvsskiften spritts inom släkten, se nedan. 

Ljusstakar, ett par. Gustaf Möllenborg, Stockholm
1845 Silver. Stämplade G.M. Graverade ”Gåfva af
H:K:H Prins Gustaf till E. Fries 14/3 -1846”.
Annons från Skånes Auktionsverk 2014.

Herbarieark med tusensköna skänkt av prins Gustaf till Elias Fries. Texten nedtill: Bellis Perennis, Telfs Tyrolen, 20 oktober 1846 Gustaf.

Telegram från Drottningholm den 15/8 1874 till Elias Fries med lyckönskningar på hans 80 års dag från kung Oscar

Petition från Lund den 4 april 1835 med hemställan att Elias återvänder till Lunds Universitet och den professur som blivit ledig genom professor Agardhs befordran (original)

Kopia av bouppteckning efter ”Rådmannen Styck- och Klåckgjutaren Herr Elias Fries Thoresson” den 12 september 1791

Ett brev till styrelsen


I juni 2015 fick styrelsen ett brev från medlemmen Allan Ekström:

Genom min bror Lars har jag häromdagen fått del av en mängd delvis unika handlingar från släktens historia, som han en gång i tiden erhållit av Gunhild Almén, en av släktens förgrundsgestalter. Han lärde känna henne under de år som han under 1940– talet bodde hos våra morföräldrar, Hjalmar och Ingrid (Curman) Fries i Stockholm. Jag vill härmed - för att berika hemsidan - ge ett smakprov på vad materialet innehåller. 

Släkten Wieslander

Elias Fries gifte sig år 1832 med Christina Wieslander (1809–1862). Christina var dotter till kyrkoherden  i Odensjö, Petrus Wieslander. Denne hade fem syskon. En av dem var professorn Magnus Wieslander. Via föreningens hemsida fick redaktören kontakt med en ättling till Magnus. Han heter Arne Wieslander och är släktforskare och ville ha litet mer kunskap om släkten Fries och ville också gärna bli medlem i föreningen. Vi har ju alla samma anor i kyrkoherden Magnus Wieslander som föddes 1727 i Vislanda och är far till Petrus och Magnus. Bilden visar en träff då vi jämförde våra släktuppgifter.

Elias Fries grav på kyrkogården i Uppsala?

Erik Fries dec 2018

Elias (Magnus) Fries och hans hustru Christina Wieslander fick åtta barn, varav två dog tidigt: Linnea vid fyra och Elias Petrus vid tjugofyra års ålder, år 1846 resp 1858. Av de övriga barnen var det bara Junia, som var yngst, som inte gifte sig och flyttade hemifrån. När Junia var 17 år (1862) dog hennes mamma och hon tog därefter hand om sin pappa, som dog 1878. Elias Fries begravdes på det som idag kallas Uppsala gamla kyrkogård, ett stenkast från Universitetsbiblioteket och från Botaniska trädgården. På gravstenen står: Elias Fries född 1794  död 1878 Med maka och barn.

När jag 2015 blev vår förenings ordförande, blev jag också formell ”ägare” av Elias Fries grav. Jag fick då av avgående ordförande, Elias (Erik) Fries, ett papper med kyrkans uppgifter om Elias Fries grav. Där stod att följande personer var begravda där: Elias Fries, Junia Fries samt A-H Didner (f. 1814 och d. 1881). Enligt kyrkans uppgifter fanns alltså inte Elias Fries hustru Christina i den här graven, däremot en annan person, vars namn jag tidigare inte hade hört talas om. För att försöka reda ut de här konstigheterna vände jag mig till kyrkogårdsförvaltningen. Där förklarade man att gravuppgifterna var baserade på äldre förteckningar (gravböcker) som på 1990-talet hade digitaliserats och att dessa förvarades på Landsarkivet i Uppsala. På Landsarkivet fann jag, tillsammans med en arkivarie, en samling lösa lappar och häften, som tyvärr inte innehöll någon information om just Elias Fries grav. Arkivarien bekräftade att svenska kyrkans registrering av gravars användning tidigare ofta varit mycket bristfällig.

Vem kan då A-H Didner ha varit, som angavs vara född 1814 och död 1881? Jag gick igenom förteckningen över dem som dött i Uppsala domkyrkoförsamling 1881 (i den s.k. dödboken) men kunde inte hitta någon med efternamnet Didner. Då slog det mig att det kunde ha skett en förväxling av namn; Elias Fries hade nämligen en trotjänarinna, som hette Antoinetta Charlotta Malmberg (Friesens Lotta), som föddes 1814 och dog 1881 och ”som vilar i sitt husbondfolks grav” (Elias-Fries-släktens historia av Almén och Almén, 1945, sid 81). Mycket riktigt fann jag i 1881 års dödbok en person med det namnet och med födelseåret 1814.

Nästa fråga jag ställde mig var om de tidigt avlidna barnen, Linnea och Elias Petrus, samt deras mamma faktiskt vilar i samma grav som Elias Fries. Gravstenens inskription talade visserligen för att så var fallet, men de ofullständiga och delvis felaktiga uppgifterna från kyrkogårdsförvaltningen hade gjort mig misstänksam. 

År 2017 gick Elias (Erik) Fries alltför tidigt bort och jag tog över en mängd släktrelaterade dokument som han hade haft för avsikt att sortera och fördela, men inte hunnit med. Bland dessa fanns det ursprungliga gravbrevet, som visade att Elias Fries den 8 nov 1846 hade köpt den gravplats där han senare själv skulle komma att begravas. Att gravplatsen hade förvärvats just vid den tidpunkten berodde förmodligen på att familjens första dödsfall, nämligen Linneas, hade inträffat sex dagar tidigare. Man kan med stor sannolikhet anta att de familjemedlemmar som senare avled i Uppsala (inklusive Lotta Malmberg) också blev begravda här. Detta resonemang har accepterats av Kyrkogårdsförvaltningen och de har på min anmodan nyligen i sitt gravregister fört in de namn jag har nämnt ovan.

PS. På webbsidan svenskagravar.se kan man bl.a. se var en viss person ligger begravd.

Brev från Robert Fries till brodern Thore


Robert var 45 år när han skrev detta. Han var då professor och föreståndare för Bergianska stiftelsen i Stockholm och Thore var 35 år och bodde i Uppsala och var konservator vid Uppsala univ:s botaniska museum.


B.B.
Gör mig den tjänsten och se efter bland mina afrikanska burkar (ej bland pressade växterna), om du kan hitta några frukter (troligen torkade) av nr 453. Det är en Rubacié (Gardenia) och frukterna äro äggformade, 5-6 cm långa. Burkarna stå, som du vet, i glasskåpet mitt emot skåpet med mina pressade växter.Där skall finnas frukter och hittar du dem, så lägg dem i någon ask o skicka dem omgående.
Hälsningar! Robert

Kanske (fungerar?) ej lägga i glasburk  utan i någon ask med papper.


Enligt Wikipedia företog bröderna tillsammans en botanisk resa till tropiska Afrika 1921–1922.


Inbjudan till vigselakt


Detta inbjudningskort till sin farmors och farfars bröllop hittade Christina Bergengren i sina gömmor. Evas föräldrar hade inte möjlighet att närvara och kunde förmodligen inte heller bekosta dotterns bröllop. De bodde då i Orlando, Florida. August Almén och Sanna, född Fries och var generösa och ordnade vigselakten. Eva var Sannas brorsbarn och Elias Fries barnbarn.

En inbjudan


Denna fina inbjudan till barnbjudning gick till Sverker Lönnberg som kallades Pelle i familjen född 1903, hans bror Tore född 1906 och deras mor Eva Fries g. Lönnberg.

 

Sanna var Evas faster men varför detta barnkalas? Inte något av Sannas barnbarn var född den 21 november. Ville hon bara träffa sina släktingar med barnen?

 

Elias Fries farfar


Elias Thoresson Fries tillhörde mösspartiet och var riksdagsledamot under flera perioder. Enligt släkttraditionen blev han berömd och uppskattad för att han hade väckt en motion om att alla slädhästar skulle vara försedda med bjällror för att minska olyckshändelser på gatorna.

Eva Fries amerikakoffert


Kanske det är denna som hon hade när hon kom hem från Florida för att gifta sig med Einar Lönnberg. Hon bodde då hos familjen Almén i Uppsala.

En rörande och märklig historia

Ett brev från en ung botanikstudent i Uppsala till sin far 1835. 

Brev från Carl-Thore Fries


Brev från Carl-Thore Fries till Nanna Fries med anledning av tidningsartikeln med sonen Elias Fries (föreningens tidigare ordförande). Artikeln finns i det alménska släktarkivet i Uppsala Universitetsbibliotek.

Frimärken med Fries-anknytning 

Selma Lagerlöf vid Linnéfesten 1907


På bilden ses Selma Lagerlöf ta emot hyllningar från elever och lärare på den gamla Nannaskolan tillsammans med rektor Daniel Viotti. (Sally Fries svärson.)

Den 23-24 maj 1907 firades i Uppsala 200-årsminnet av Carl von Linnés födelse. Det blev en storslagen fest i strålande vårväder med en girlangpyntad och flaggprydd stad. Linné-festen arrangerades av Uppsala Universitet och Studentkår och på programmet stod bland annat festligheter i universitetsaulan, vårfest i Botaniska trädgården och en högtidlig promotion i Domkyrkan, där Selma Lagerlöf och prins Eugen med flera promoverades till hedersdoktorer.

Fotot är hämtat från Uppsala kommuns hemsida (med kommunens tillåtelse.)

Otto Fries i Orlando


Vid att släktmöte i Femsjö berättade Katarina Elvin om Otto Fries och hans familj och om huset som de byggde i Orlando. Flera intressanta uppgifter fanns då på staden Orlandos hemsida som tyvärr inte är tillgänglig längre. Bland annat vann familjen som bodde där ett pris och Katarinas besök i Orlando nämns också. 
Per Wästberg om Floragatan 3 i Stockholm


Nedanstående avsnitt är hämtat ur Per Wästbergs bok "Vägarna till Afrika" och kapitlet "Det gamla Östermalm". Det inleds med att Per Wästberg promenerar med Bo Bergman och de besöker Floragatan 3 där Robert Fries och hans hustru Nanna bodde.

Elias Fries värdefulla  böcker

Urklipp ur tidningen Antik&Auktion sid 39, Klubbat special, Böcker och kartor av Christina Linderoth Olson.

Foto Stockholms Auktionsverk.

Elias Fries inrikespass


Om någon skulle göra en resa i Sverige under 1800-talet måste man ha ett inrikespass. Genealogiska föreningen håller nu på att mata in (fotografera av) från passjournalerna alla pass som utfärdades under åren 1812–1860 med titel, namn, ålder, avreseort och destination. Ibland finns även beskrivning på hur personen såg ut. Nedan kan vi läsa att Elias Fries (stavat Friis) skulle resa hem från Lund den 23 maj 1814 och vara hemma i fem månader samt hur han såg ut. Passfoton fanns ju inte på den tiden.

Brev till Aftonbladet


Bifogat brev skrev Elias Fries till Aftonbladet. Det finns på Kungliga biblioteket, HS Autografsamlingen (Fries, Elias).

Katarina Elvin med hjälp av Karin Sterky har tolkat brevet: 

Till redaktionen af Aftonbladet får jag öfverlämna medföljande yttrande över Lantbruks akademien jämte dess verksamhets – krets [?] ställer den i en helt annan dager än den Bondeståndet skådade – enligt den i Tidningen införda diskussionen – för den händelse Redaktionen skulle anse lämpligt införa den i Aftonbladet helst nästa fredag eller morgondagens nummer, emedan frågan i Bondeståndet läres förekomma om onsdag och ståndet i denna del icke synes mig förstå sitt eget bästa. Manuskriptet utbedes jag mig åter antingen det begagnas för tidningen eller icke.

Ödmjukast
Elias Fries
Geijerska huset n. 1

Att lära gamla hundar sitta


I tidningsartikeln från en okänd tidning återger Yngve Ekström  en anekdot om Elias Fries som en av hans läsare hörde i sin ungdom.

Thore-fries
Abisko-naturvetenskapliga-station-1919-3
Abisko-naturvetenskapliga-station-1919
Abisko-naturvetenskapliga-station-1919-2

Thore Fries och projektet i nationalparken Abisko 1917–1919


Keith Larson hittade Thore C.E. Fries' arbete "Ökologische und phänologische Beobachtungen bei Abisko in den Jahren 1917 - 1919" och bestämde sig för att göra om studien hundra år senare. 
Keiths hustru skriver till Erik Fries och berättar följande: En del av studien avser att få hjälp av våra nationalparksbesökare i form av "medborgarvetenskap" (citizen science). Nu har arbeten börjat, och vi har hittat flera av de gamla stolpar som Thore Fries satt upp för hundra år sedan.

Studien ska genomföras så som Thore Fries gjorde det, alltså under de kommande tre åren, men efter det är det tänkt att göra fler studier längs fenologilinjen. Vi arbetar tillsammans med Umeå Universitet, naturum Abisko, Naturens kalender (SLU), Empirial College London och University of Guelph (Kanada). Vi jobbar nu med att hitta gamla skrifter från Thore C.E. Fries och har då hittat er sida. Vi skriver till er främst för att informera er om vad vi gör och också för att vi hoppas ni kan hjälpa oss att hitta mer material. Fenologilinjen ska invigas den 27 juni i Abisko. Vi vill gärna bjuda in familjmedlemmar från Fries-familjen för att delta i invigningen. 
Ni kan maila mig eller till min man direkt via keith.larson@umu.se (han pratar engelska).
Keith är anställd på Umeå Universitet och åker dit varje månad. Jag såg att ni har en adress i Umeå, så om ni vill träffas och prata går det bra. Vi ser fram emot ert svar!
Med vänliga hälsningar,
Sieglinde Kundisch


Fler länkar till projektet:

http://polar.se/nyheter/nygammalt-forskningsprojekt-i-abisko-tar-hjalp-av-allmanheten/

http://www.extrakt.se/klimatforskning/hundraarig-studie-aterupptas-i-abisko/


Anders Fries redogörelse för återinvigningen av Tore Fries fenologiska stig


Einar Lönnberg, gift med Eva Fries, var en stark förespråkare av naturskydd och blev ledamot i Naturskyddsföreningen. Han var bland annat  med om att driva igenom nya lagar som skulle skydda Sveriges renar och fåglar och propagerade för skapandet av ett flertal nationalparker i Sverige, bland annat Abisko nationalpark som inrättades 1910. (Wikipedia).

Thore Fries stolpar. Man har hittat flera av de gamla stolpar som Thore Fries satte upp för hundra år sedan.