Femsjö

Femsjö ligger på gränsen mellan Halland och Småland i Hylte kommun. På Elias Fries tid var det en fattig bygd med små åkerlappar. Skogen hade däremot större betydelse och byn hade en egen såg. Det dagliga arbetet i Prästgården var i stort sett detsamma som på en vanlig bondgård och Elias fick tidigt lära sig praktiskt arbete. Femsjö på den tiden beskrivs väl av Robert Andersson i skriften Elias Fries och Femsjö (Föreningen Elias Fries ättlingar. Skriftserie 10). 


Femsjö by präglas av en väl bevarad kulturmiljö med kyrka, skola, kyrkstallar och prästgård.

Kyrkan har takmålningar från 1749 som är väl bevarade och bland inventarierna finns flera föremål som dateras till 1500-tal eller än äldre.


Skolan byggdes 1878. Sedan skolverksamheten lades ner har skolan renoverats med varsam hand och skolbyggnaderna inrymmer nu lokaler som nyttjas som "naturskola" för skolbarn från andra delar av Hylte kommun.

 

Hembygdsföreningen och Friesmuseet
Femsjö hembygdsförening vårdar viktiga delar av kulturarvet. Föreningen har samlingar av äldre föremål från trakten, och sköter underhållet av kyrkstallarna och hembygdsstugan Haggården. 


I anslutning till Femsjö prästgård finns ett litet museum där dokumentation av Fries' arbete kan visas för allmänheten. Där finns även samlingar av föremål som på ett eller annat sätt haft anknytning till Fries. Museet invigdes 1978 och inryms i en liten sidobyggnad till prästgården. Det har till syfte att bevara och hedra minnet av Elias Fries, som föddes i den gamla prästgården den 15 augusti 1794.


Museet är öppet söndagar 14-17 under juni-augusti. Visning under andra tider kan ordnas, kontaktpersoner: Sören Bjärnborg, tel. 0371-630 49 eller Bo Tengnäs, tel. 0703942298.

Läs om Femsjö och Femsjö Hembygdsförening.  


Floran i Femsjö

Floran i Femsjö är ytterst väl dokumenterad tack vare Elias Fries kartläggning av kärlväxter i Femsjö (Flora Femsionensis 1810) som han gjorde redan som 16-åring. Generationer av botanister har därefter dokumenterat floran. År 2000 gjordes en jämförande kartläggning som innebär att det går att följa hur naturen har förändrats de senaste 200 åren. Arbetet har publicerats av Hylte kommun (Flora Fmesionensis. En jämförelse av förekommande kärlväxter i Femsjö socken år 2000 med de noteringar som Elias Fries gjorde i sin Flora Femsionensis år 1810). Skriften finns också tillgänglig digitalt. 


Den som vill lära sig mer om naturen i Femsjö, om Femsjös historia och om Elias Fries kan besöka en informationsplats med utställning. Det finns också informationsblad med 150 arter beskrivna. Sedan är det bara att gå ut i naturen och leta sig fram till de växter som Elias Fries beskrev redan 1810. 


Fem generationer prästfruar i samma församling

Under nästan 200 år, från 1645 till 1837, var det ”kvinnlig tronföljd” i Femsjö. Christina Andersdotter var prästdotter från Lidhult som gifte sig med kyrkoherden i Femsjö år 1645. Han dog redan samma år. Christina gifte år 1653 om sig med efterträdaren. De båda fick en dotter som växte upp i prästgården och som gifte sig med den nye kyrkoherden. I ytterligare fem generationer gifte sig en av prästdöttrarna med den nya prästen! Den sista var Sara-Lisa Wernelin, hustru till Theodor Fries, och Elias Fries mor.


Friesminnet Femsjö

Kyrkan. Foto: Birgitta Modigh

Femsjö kyrka

Prästgården

Friesmuseet

Foto Gunilla Broberg

Minnesstenen vid Prästgården. Foto: Birgitta Modigh

Om Femsjö

Året runt nr 37 den 9 september 1991