Bli medlem

Vem kan bli medlem?

Ättlingar till Elias Fries och även ingifta kan bli medlemmar i föreningen. Därtill erbjuder föreningen möjlighet till stödjande medlemsskap avsett för icke Elias Fries-ättlingar. Det kan gälla enskilda personer, föreningar eller organisationer.

 

Medlemsavgift
200 kronor per person och 300 kronor för familj med hemmaboende barn.

Föreningens bankgirokonto: 842-2453
IBAN: SE24 8000 0832 7969 3967 2843 
Bankens BIC: SWEDSESS

När du betalar avgiften är det viktigt att du uppger ditt namn. Vi är tacksamma om du även uppger din e-postadres så att vi kan hålla nere föreningens portokostnader. 


Med avgiften stödjer du föreningens verksamhet nationellt och i Femsjöbygden, kostnaden för vår hemsida, utgifter för skrifter om släkten, bidrag till våra släktmöten m.m.

Dina släktuppgifter

Föreningen håller ett register över ättlingar till Elias och Christina Fries. Detta register ligger till grund för den släktmatrikel som föreningen ger ut. För att förenkla arbetet med framtida utgåvor – den senaste är från 2016 – är det viktigt att vi alla hjälps åt att meddela styrelsen om tillägg och förändringar av släktuppgifter. Glöm inte att också uppge ättling-id, om du känner till det, och fullständigt namn.Vi tar även gärna emot uppgifter om andra släktingar eller om hur vi kan komma i kontakt med dem. Du kan lämna uppgifter till styrelsen genom att maila info@eliasfries.org


Matrikeln kan på begäran skickas i pdf-form.