Bli medlem

Vill du bli medlem?

Vem kan bli medlem?

Föreningen Elias Fries Ättlingar har till ändamål att vårda minnet av Elias Fries och att främja sammanhållningen av hans ättlingar. Dessa och även ingifta medlemmar är medlemmar i den mån de erlagt medlemsavgift.


Därtill erbjuder föreningen möjlighet till stödjande medlemsskap avsett för icke Elias Fries-ättlingar. Det kan gälla enskilda personer, föreningar eller organisationer.Vad kostar det?

Det är viktigt att vi alltid har aktuella namn- och adressuppgifter till våra medlemmar. Vi tar tacksamt emot uppgifter om ändring av namn och adress. Glöm inte att också uppge ättling-id om du känner till det och fullständigt namn. Om du vill bli ny medlem eller om du skickar uppgifter för en annan ny medlem lämna då gärna några upplysningar om släktband till andra ättlingar.

 

Medlemsavgift
200 kronor per person och 300 kronor för familj med hemmaboende barn.

Föreningens bankgirokonto: 842-2453
IBAN: SE24 8000 0832 7969 3967 2843 
Bankens BIC: SWEDSESS

Ange noga avsändare!


Avgiften stödjer föreningens verksamhet nationellt och i Femsjöbygden, kostnaden för vår hemsida, utgifter för skrifter om släkten, bidrag till våra släktmöten m.m. Vi stödjer även Femsjö hembygdsförening och Friesminnet, ett minnesmuseum om Elias Fries.

När du betalar avgiften är det viktigt att du uppger ditt namn.

Vi är tacksamma för om du även uppger din e-postadres  så att vi kan hålla nere föreningens portokostnader. Detta kan du även göra här på hemsidan under fliken Kontakt.