Elias Fries familj

Elias Fries gifte sig 1832 med Christina Wieslander (1809-1862), dotter till kyrkoherden i Odensjö, en grannsocken till Femsjö. Prästgården i Femsjö blev parets första hem där barnen Thore och Elias (Petrus) föddes 1832 resp. 1833. På hösten 1834 utnämndes Elias till professor i praktisk ekonomi (naturvetenskap) vid Uppsala Universitet och på våren 1835 reste Elias och Christina med det yngsta barnet till Uppsala - Thore hämtades senare. Efter ett år i Uppsala flyttade familjen itill en lägenhet på Sysslomansgatan där de sedan bodde i ca 20 år; samma lokaler kom senare att användas av Ofvandahls Hovkonditori (se bild).

Korsningen av S:t Olofsgatan (Järnbrogatan) och Sysslomansgatan med Ofvandals konditori. 

Foto Erik Fries

Christina och Elias fick åtta barn varav sju levde till vuxen ålder: 1.Theodor (Thore) Magnus Elias (1832–1913. 2. Elias Petrus (1834–1858). 3. Sara (Sally) Lovisa Ulrika (1836–1905). 4. Johan Otto (1838–1931), 5. Oscar Robert (1840–1908), 6. Susanna (Sanna) Christina (1841–1919). 7. Linnéa Johanna (1841–1846). 8. Junia Gustava Elisabeth (1845–1906).  

Porträtt av Elias och Christina och sju av barnen, en julgåva av L.J Siktberg. Porträtten har antagligen ritats efter 1846, året då Linnea dog och före 1858 när Elias dog. Möjligt årtal är runt 1848 eftersom Junia ser ut att vara 3-4 år gammal. Överst syns Elias t.v. och Thore. I mitten flickorna Sally överst, Sanna och längst ner Junia. På var sin sida Christina och Elias och längst ner Otto t.v. och Robert t.h. Originalteckningen finns på Uppsala universitetsbibliotek.

 År 1851 utnämndes Elias Fries till prefekt för Botaniska museet och trädgården; tre år senare flyttade familjen in i prefektbostaden (se bild) där de sedan bodde till 1863.

Norra flygeln av Linneanum som på 1800-talet innehöll prefektbostad samt botaniskt museum. Foto Erik Fries

Elias och Christina Fries och sex av deras barn. Fotografi taget sannolikt år 1859 i ett av växthusen i Uppsala. Från vänster, övre raden: Robert, Sanna, Thore och Otto; nedre raden: Christina, Elias, Sally och Junia.