Otto Fries med familj

Otto Fries


Otto Fries tog studentexamen i Uppsala 1857, ingenjörsexamen vid Teknologiska institutet i Stockholm 1860 och fick därefter anställning som biträdande geolog vid Sveriges geologiska undersökning. Han gifte sig 1866 med med kyrkoherdedottern Christina Sundborg och paret fick barnen Christina (Kena) och Eva. År 1871 utvandrade Otto till Florida där han arbetade som lantmätare. Tre år senare följde hustrun med döttrarna efter och familjen bosatte sig i Orlando. Den yngsta dottern återvände senare till Sverige medan de övriga familjemedlemmarna blev kvar i Orlando.

Christina Fries född Sundborg


Kena (Christina) Fries 1868-1945

Eva Fries 1870-1949. Gift med professor Einar Lönnberg 1865-1942. Intendent vid Naturhistoriska Riksmuseet.

Brev från Otto till brorsonen Hjalmar med tack för ekonomiskt stöd

Otto Fries hustru Christina f. Sundborg


Otto Fries, Elias och Christinas Fries tredje son, var familjens svarta får och gjorde en hel del dumheter. Hans framgångsrika syskon fick hjälpa honom flera gånger särskilt ekonomiskt. Familjen var säkert inte heller så nöjd med hans val av hustru. Christina var en fattig prästdotter från Västergötland och dessutom avsevärt äldre än Otto. Hon lär dock ha varit bildad och tyckt om att läsa. Som släktforskare händer det att man hittar litet oväntade uppgifter. När det gäller Chrsitina visade sig att hon  i alla fall har mycket "fina" anor. Hennes farfars morfar var adelsmannen David Göthenstierna, lagman och häradshövding och hennes farfar farmor var Catharina Clerck. Hon var så märkvärdig att hon enl. kyrkboken "begravdes i Norra gången inne i Lunds domkyrka och kyrkklockorna ringde tre gånger för henne."Orlando. Fla.

Oct. 2° 1925


Dr. Hjalmar Fries

Stockholm


Min gode brorson


Just på min födelsedag mottog jag ditt kärkomna bref, med inneliggande draft. Mottag du sjelf och framför till din broder Robert för eder godhet att hjälpa mig i dessa hårda tider. Här i Orlando jag brukade att väl försörja familjen men nu efter så lång tid har jag ej kunnat göra några mätningar till följe af min klena helsa. Jag har god aptit, sofver godt, och har ej det minsta onda i hjerta, lung och njure, men jag blir så qvickt trött och matt äfven efter en kort vandring. Till sjelva staden har jag ej kunnat gå på flere år, men Kena tager mig någon gång i sin Ford, som hon styrer och kör så väl. Hon tager god vara på mig, är so snäll att bereda mig god föda och ser efter huru jag kläder mig.


Det är nu mycket dyrare med allt här, ej endast i metväg(?), utan mest i alla utgifter till stadens och häradets styrelse. Hvarje år ökas dessa afgifter och i höst torde de nära på att fördubblas, ty den ena stora bonden för improvements beslutas, och med höga 8 procents räntor. För närvarande är häradet (countyt) skyldigt 51/2 millioner och countyt 7 millioner, tänk hvad räntor och sinking funds. Skatten på egendom är fullt 7-8 procent af värdet. För närvarande är det en stor ”boom” på hela Florida, och skoj och bedragerier i land spekulationer är förfärlig. En stor ”crash” är expected och tvungen att snart komma.

Tänk i en stad af 25 000, det finnes ej mindre on 200 landagenter med nära 3 000 salesmen, 76 doctors och nära 80 jurister. Kena har också slagit sig på att göra affärer i landsales och har nog förtjänat bortåt 6-7 hundra dollars som dock allt slukas af taxes. Jag är glad att säga att det tycks blifva en ljusning.


Innerligt tack för eder godhet mot oss.


Din gamle Farbror Otto


Kena helsar kusinerna

Ottos liv


Ladda ner och läs en detaljerad berättelse om Ottos liv skriven av Ina Almén

Eva (f. Fries) och Einar Lönnbergs första hem i Uppsala.


Denna inbjudan fick Eva förmodligen när hennes man skulle ta emot en medalj eller annan bemärkelse ur kungens hand.