Sally Fries med familj

Sally Fries


Sally föddes 1836 som tredje barn i familjen Fries. De bodde då i Alströmerska gården i Uppsala, senare känt som Ofvandahls konditori, där Sally så småningom fick ett eget rum, det lilla rummet t h i nuvarande konditoriet. Prins Oscar liknade det vid en kajuta vid ett besök hos familjen Fries. Sally var gladlynt och livlig. Det finns en målande beskrivning av Frieshemmet 1856 då familjen hade flytat från Alströmerska gården till Botaniska trädgården. Författare är studenten Carl Rogberg, senare arvfurstens lärare. Den 20-åriga Sally beskrivs så här:


Sally är familjens stjärna,

sover gott och dansar gärna,

älskar föga stå vid spisen,

icke ens den himmelsblå,

är rätt fint kokett och fyndig,

smuk och nydelig och yndig,

hatar icke alls kurtisen,

är ej bortskämd just då.


Redan som 18-åring förlovade Sally sig i hemlighet med Carl Mörner af Morlanda från Wallsnäs i Nykils socken, Östergötland. Han var god vän med Sallys bror Elias. När Carl disputerat eklaterades förlovningen och de gifte sig några år senare, 1861. Paret fick sju barn av vilka sex uppnådde vuxen ålder. De bosatte sig först i Stockholm men p.g.a. makens svaga hälsa köpte de 1869 Hofsta säteri, i Södermanland, där de utvecklade ett mönsterjordbruk. Carl dog bara 42 år gammal.


Sally var en stark och självständig kvinna som efter makens död ensam skötte driften av Hofsta, men så småningom valde hon att sälja Hofsta och flyttade 1876 till Marieberg, som var en utgård till Hofsta. Hon hade samtidigt ansvar för de sex minderåriga barnen. Carl och Robert studerade i Uppsala. Fr o m 1880 och några år framåt bodde hela familjen i Uppsala under terminerna, där döttrarna fick privat undervisning. 1885-86 reste Sally med döttrarna till Schweiz, där de bl a fick undervisning i franska. En stor katastrof hände i november 1894 då huvudbyggnaden på Marieberg brann ner till grunden tillsammans med släktporträtt, bibliotek och många äldre föremål. Efter branden flyttade Sally Mörner in i befallningsmannens bostad, som sedan dess är huvudbyggnad. 


Sally Fries gick bort 1905. Hon jordfästes i Uppsala domkyrka den 4 april 1905. Carl och Sally Mörner är begravda på Boo gamla kyrkogård vid Baggensstäket i Nacka.  


Barn:

  1. Elias Mörner (1862-1866)
  2. Carl Thore Mörner (1864-1940). Professor i medicinsk och fysiologisk kemi vid Uppsala universitet. År 1908 ledamot av Vetenskapssocieteten i Uppsala och 1913 av Vetenskapsakademien. Gift med kusinen Linnea Fries (1873-1945)
  3. Robert Mörner (1866 -1961). Kapten och rektor vid Birka folkhögskola. Gift med Svea Palm (1852-1972), handarbetslärare
  4. Gertrud Mörner (1868-1953). Gift med Daniel Viotti (1865-1912), rektor Uppsala Universitet.
  5. Elisabeth Mörner (1869-1949). Gift med Carl-Otto von Sydow (1859-1946), major.
  6. Thyra Mörner (1870-1955). Gift med kusinen Ernst Hermelin (1865-1955), godsägare Wallsnäs och senare Marieberg. 
  7. Ulla Mörner (1873-1961). Gift med Sam Eyde (1866-1940), generaldirektör. Skilsmässa 1912. Gift andra gången med Otto von Arnold (1865-1926), godsägare. 

Carl Mörner af Morlanda, gift med Sally Fries 

Carl Thore Mörner, Elisabeth Mörner, Thyra Mörner, Ulla Mörner, Assar Theodoroff, Gertrud Mörner

Mariebergs gård i Björkviks socken där Sally Fries Mörner bodde med sina sex barn efter makens död. Efter hennes död övertog Thyra och Ernst Hermelin gården. 


Den ursprungliga huvudbyggnaden brann ner 1894 och familjen flyttade då till "befallningsmansbyggnanden" som nu är huvudbyggnad. 

Ulla Mörner, dottertill Sally och Carl Mörner, gift Eyde/von Arnold. Foto ur Ulla von Arnold, Mina minnen. 


Ulla von Arnold berättar i sina memoarer "Mina minnen" om barndomsåren på Marieberg och skolåren i Uppsala där barnen Mörner umgicks med sina kusiner, Thore Fries barn.

Efter skilsmässan med Sam Eyde köpte Ulla von Arnold tillbaka Hofsta och flyttade dit 1912. 

Parken vid Hofsta.

Oljemålning av Ulla von Arnold (Mörner). Privat ägo. 

Hofsta säteri i Björkvik där Sally och Carl Mörner med familj bodde t o m 1875.  

Kopparstick 1824. Privat ägo. 

Systrarna Mörner på Hofsta: från vänster Gertrud, gift Viotti, Elisabth, gift von Sydow, Thyra, gift Hermelin och Ulla, gift Eyde/von Arnold. Foto ur Ulla von Arnold, Mina minnen. 

Meny från middag på Hofsta 1916