Sally Fries med familj

Sally Fries


Sally Fries gifte sig 1861 med Carl Mörner (1833-1875), greve, fil.dr och godsägare. Paret fick sju barn av vilka sex uppnådde vuxen ålder. De bosatte sig först i Stockholm men p.gr.a. makens svaga hälsa köpte de sedan Hofsta säteri, i Södermanland. Carl dog endast 42 år gammal.  Sally var en stark och självständig kvinna som efter makens död ensam skötte driften av egendomen Marieberg ( en utgård till Hofsta) och tog hand om de sex minderåriga barnen.


Barn:

  1. Elias Mörner 1862-1866
  2. Carl Thore Mörner 1864-1940. Professor i medicinsk och fysiologisk kemi vid Uppsala universitet. År 1908 ledamot av Vetenskapssocieteten i Uppsala och 1913 av Vetenskapsakademien. Gift med Linnea Fries 1873-1945
  3. Robert Mörner. 1866 -1961. Kapten och rektor vid Birka folkhögskola. Gift med Svea Palm 1852-1972 Handarbetslärare
  4. Gertrud Mörner. 1868-1953. Gift med Daniel Viotti 1865-1912 Rektor Uppsala Universitet
  5. Elisabeth Mörner. 1869-1949. Gift med Carl-Otto von Sydow 1859-1946 Major
  6. Thyra Mörner. 1870-1955. Gift med Ernst Hermelin 1865-1955 Godsägare
  7. Ulla Mörner. 1873-1961. Gift med Sam Eyde 1866-1940 Generaldirektör. Skilsmässa 1912. Gift andra gången med Otto von Arnold 1865-192