Anfäder och Släktnamnet

Namnet Fries

Det finns två olika teorier om varifrån namnet Fries härstammar.

 

Den ena och äldsta teorin är att släkten kommer från Friesland (en provins i Nederländerna). En man som kallade sig Johan Friesius lär ha inkallats av Gustaf II Adolf och anställts som pastor i Narva. Släkten flyttade till Sverige omkring 1695 och bosatte sig i Östergötland.

 

Den andra och mest troliga är dock att vår äldste kände släkting är soldaten Joen Brynielsson. Både hans födelseort och födelsedata är okända. Under sitt liv var han medlem i drottning Kristinas livvakt där han var kvar till sin död 1679.

Han började som sergeant och först 23 år senare blev han vältväbel (motsv. fanjunkare idag).

Joen led svåra skador under krigsåren. Han deltog möjligen i slaget vid Breitenfeld och kanske även vid Lützen.

 

Med sin första hustru, Magdalena Mickeldåtter Sepsares, fick han sonen Adam.

 

Elias Fries anfäder med namnet Fries

 

Adam Jonson föddes 1640 i Stockholm och dog 1710 i Linköping.  Han var den förste som använde namnet Fries. Han antog namnet när han flyttade med sin familj till Linköping i slutet av 1600-talet. Han tros ha tagit detta efter en familj med namnet Friese.

Adam utbildade sig till sporrsmed, klockgjutare och fick mästarbrev.

 

Han gifte sig 1669 i Norrköping med Gunila Thoresdotter. Paret fick sju barn. Av dessa dog fyra i späd ålder.
(Se vidare ett släktträd efter Adam Jonsson Fries)

 

En av sönerna Thore Adamsson Fries född 1683 i Linköping gick i faderns fotspår och blev sporrsmed. Han gifte sig 1706 med Catharina Bergesdotter (ca 1688-1755) Paret fick elva barn vilka sex uppnådde vuxen ålder.

 

En av dessa blev en mycket känd klockgjutare: Elias Thoresson Fries 1720 i Linköping.  Han har bland annat gjutit en av klockorna i Mariestads domkyrka. Där står "me fudit Junaecopiae Elias Fries Thoresson" = gjuten i Jönköping av Elias Fries Thoresson. Han fick redan som 10-åring flytta till sin barnlösa moster i Norrköping vars make hette Elias och var klockgjutare. Senare upptogs han som fosterson av mostern och hennes andre man Magnus. Elias fick gå i Tyska skolan och som lärling i morbroderns klockgjutarverkstad. När han fyllt 26 år gjore han flera resor i Europa. Hans dagboksanteckningar från resorna finns i Smålandsposten 1879 (n:r 42) Vid 51 år blev han rådman i Jönköping och avlade då också domareden.

 

Elias gifte sig 1753 med Elias-Friessläktens stammoder, Anna Christina Wallin (1730-1763). Under de 10 år som hon var gift födde hon sex barn.

 

En av sönerna Thore (Theodorus ) Fries (1762-1839) blev fil.mag vid 22 års ålder och prästvigdes 1785. Han lär ha fått ett anonymt brev  som rådde honom att söka pastoratet i Femsjö socken. I tjänsten ingick också en hustru Sara Elisabet Wernelin! Han var då själv änkeman. Han var sedan kyrkoherde i Femsjö 46 år. Han blev prost 1816.

 

Sara var dotter till Bengt Wernelin som också varit kyrkoherde i Femsjö. Även Bengt var gift med en kyrkoherdedotter från Femsjö: Brita Christina. Hennes far var Magnus Bolin. Denne tog sitt namn efter orten där han föddes 1703: Bohult. Han var gift med Anna Maria Annerstadia (1709-1788) som även hon var dotter till en kyrkoherde i Femsjö: Petrus Johannis Annerstadius (1678-1732) som alltså är Elias mormor morfar. Om honom och hans hustru kan man läsa i Herdaminnen, Femsjö. 
 


Källor:  Almén: Elias-Fries-släktens historia,

Rydeman: Om Elias Fries

http://marianne1.kallesen.net/Legacy/

Den restaurerade gravstenen. Foto Gunilla Broberg


I nedanstående dagboksanteckningar berättar Adam Jonson om sin uppväxt och om en resa till Tyskland som han gjorde 1746.

Ett exempel på originaltexten visas först.

Adam Jonsson Fries släktträd.Elias (Erik) Fries, föreningens tidigare ordförande, kommenterar den nedanstående "renskriften": 


Jag har försökt normalisera språket dock har jag försökt bevara kommateringen ,så långt det är
möjligt, med långa meningar åtskilda med:  och.

I några fall har jag valt att apostrofera uttryck som jag tycker är lite tidstypiska Coffert, juteri, accordera etc. Ortsnamnen har jag översatt till nutidssvenska.

Det bifogade släktträdet ovan är ett stöd för minnet för var Elias Toreson Fries kommer in i släkthistorien.

Originalet till berättelsen förvaras hos undertecknad.

OBS stavningen på Toreson, inte som Almén skriver Thoresson
Hälsningar Elias Fries

Nedanstående artikel ur Mäster Gudmunds Gilles Årsbok har vi fått av Gunilla Broberg om klockgjutaren Elias Thoresson Fries

Mäster-Gudmunds-Gilles-Årsbok-1
Mäster-Gudmunds-Gilles-Årsbok-2
Mäster-Gudmunds-Gilles-Årsbok-4
Mäster-Gudmunds-Gilles-Årsbok-5
Mäster-Gudmunds-Gilles-Årsbok-6
Mäster-Gudmunds-Gilles-Årsbok-3