Barndom och uppväxt

Femsjö (gamla) prästgård och kyrka. Prästgårdens huvudbyggnad ersattes på 1850-talet av en ny byggnad. Det lilla uthuset i mitten av bilden finns dock kvar och rymmer idag ett museum över Elias Fries, det s.k. Friesminnet.Barndom

Elias Fries föddes den 15 augusti 1794 på en prästgård i Femsjö, en ensligt belägen kyrkby i västra Småland nära Hallands-gränsen. Hans föräldrar var prosten Thore Fries och kyrkoherdedottern Sara Wernelin. Han var enda barnet och eftersom det fanns få jämnåriga barn i trakten blev han först skolad i hemmet av sin far. Detta skedde på på latin, ett språk som till och med ibland användes i prästgården till vardags. Först 1803, när han var nio år gammal, började han han sin riktiga skolgång på läroverket i Växjö. 


Uppväxt

När Elias börjat skolan blev hans stora naturintresse uppenbart. Han skrev vetenskapligt intressanta dagböcker och gav ut systematiska växtförteckningar, bland annat "Flora Femsionensis”. Även om Elias tidigt författade floror och allmänbotaniska skrifter, var svamparna den växtgrupp som intresserade honom mest. Orsaken till detta speciella intresse kan ha varit att det fanns många olika arter av svampar i Femsjötrakten, medan det fanns relativt få arter av högre växter. Våren 1811 var Elias färdig med gymnasiet och började samma höst att studera i Lund.