Barndom och uppväxt

Femsjö (gamla) prästgård och kyrka. Prästgårdens huvudbyggnad ersattes på 1850-talet av en ny byggnad. Det lilla uthuset i mitten av bilden finns dock kvar och rymmer idag ett museum över Elias Fries, det s.k. Friesminnet.Barndomen i Femsjö

Elias Fries föddes den 15 augusti 1794 på en prästgård i Femsjö, en ensligt belägen kyrkby i västra Småland nära Hallandsgränsen. Hans föräldrar var prosten Thore Fries och kyrkoherdedottern Sara Wernelin. Så här beskriver han själv hur intresset för botanik och mykologi började: "Då ingen bättre lottad jämnårig gosse växte upp på närmare håll, införde mig min fader på Floras rike – han hade nämligen själv i sin ungdom omfattat växtkunskapen – på det att jag bland hans skötebarn skulle finna lekkamrater. Härav kom det, att jag redan vid 12 års ålder kände de flesta utmärktare växter i trakten."


I en kort självbiografi som han skrev vid 63 års ålder minns han den sköna och vilda naturen i Femsjö och rikedomen av växter och djur. Med hjälp av fadern lärde han sig växternas svenska och latinska namn och hade god hjälp av den tidens floror, bland andra Flora Suecica och Systema Naturæ. Men när han började ägna sig åt svampar saknade han latinska namn på dem och skapade därför egna.


Skolgång i Växjö

När Elias 1809 började skolan i Växjö blev hans stora naturintresse uppenbart. Där fick han möjlighet att utvidga sina kunskaper. Tillsammans med sin kusin Johan Forsander strövade han omkring, bland annat till det biologiskt intressanta Solberget i Växjö.


Han skrev vetenskapligt intressanta dagböcker och gav ut systematiska växtförteckningar, bland annat "Flora Femsionensis”. Även om Elias tidigt författade floror och allmänbotaniska skrifter, var svamparna den växtgrupp som intresserade honom mest. Orsaken till detta speciella intresse kan ha varit att det fanns många olika arter av svampar i Femsjötrakten, medan det fanns relativt få arter av högre växter. Men studiet av svampar hade inte någon högre status och Elias far var till en början tveksam till att han ägnade sig ut dem. Våren 1811 var Elias färdig med gymnasiet och började samma höst att studera i Lund.