Välkommen till föreningen

Elias Fries ättlingar

Kallelse till årsmöte för Föreningen Elias Fries ättlingar den 29 augusti 2021

kl 20.00-21.00


Årsmötet sker via Zoom.


Program för släktmötet:


  • Välkomstanförande av föreningens ordföranden Erik Fries

 

  • Vad har Elias Fries med fregatten Eugenies världsomsegling år 1851 att göra? Ett kåseri av ordföranden om frågor som skickats till föreningens hemsida.


  • Årsmöte

Porträtt i olja av Hulda Schenson 1893 efter fotografi från 1860-talelet av Emma Schenson.

Om föreningen


Föreningen bildades 1929 och har till syfte att vårda minnet av den berömde svampforskaren Elias Fries samt att främja sammanhållningen av hans ättlingar. Här på hemsidan har vi samlat information både för dem som vill veta mer om Elias Fries samt för ättlingar som vill veta mer om sina släktingar.

Vi hoppas att hemsidan ska kunna bidra med kunskap om släkten Fries och att den skall fungera som ett forum där släktens medlemmar och också andra intresserade kan få och utbyta information.

Vi arbetar ständigt med att förbättra hemsidan och vi vill gärna ha hjälp av dig med texter, bilder, nyheter etc. Inlägg, texter och material får gärna e-postas till info@eliasfries.org Bilder och texter på hemsidan får användas i redaktionellt syfte, men ange alltid hänvisning till källa och författare.

Hjälp gärna till att göra hemsidan känd bland släkt, vänner och andra som kan vara intresserad av släkten.