Välkommen till föreningen

Elias Fries ättlingar

Senaste bidrag

Robert E. Fries och brickan i Gamla Orangeriet

I restaurangen Gamla Orangeriet i Bergianska trädgården finns det brickor med släktanknytning. Läs mer om Orangeriets bricka. 


Femsjö – ett givet resmål i sommar!

I Femsjö lever minnet av bygdens store son – Elias Fries. Femsjö är en liten småländsk by med rik natur och kultur. Femsjö är ett av de få områden i Sverige där floran är väl dokumenterad under 200 år. Femsjötrakten har bland annat av detta skäl klassats som ett område av Riksintresse.Vid Femsjö prästgård finns Friesminnet med föremål som anknyter till Elias Fries. Museet kan besökas hela sommaren och är öppet söndagar 14-17. Läs mer om Femsjö och Elias Fries.


Fregatten Eugenies världsomsegling och Elias Fries lärjunge 

I en ny bok om fregatten Eugenies världsomsegling av Ulf Helgesson är Frieslärjungen Nils Johan Andersson en av huvudpersonerna. Boken bygger på otryckta källor som brev, dagböcker, offentliga handlingar m m som rör Eugenies världsomsegling 1851-1853. Här kan man läsa om världsomseglingen på Ulf Helgessons sida. Boken heter Vår bragd och är utgiven av bokförlaget ekström & garay. 

Vi hoppas att hemsidan ska kunna bidra med kunskap om släkten Fries och att den skall fungera som ett forum där släktens medlemmar och också andra intresserade kan få och utbyta information.

Vi arbetar ständigt med att förbättra hemsidan och vi vill gärna ha hjälp av dig med texter, bilder, nyheter etc. Inlägg, texter och material får gärna e-postas till info@eliasfries.org Bilder och texter på hemsidan får användas i redaktionellt syfte, men ange alltid hänvisning till källa och författare.

Hjälp gärna till att göra hemsidan känd bland släkt, vänner och andra som kan vara intresserad av släkten.