Välkommen till föreningen

Elias Fries ättlingar

NYTT


Föreningen Elias Fries ättlingar har årsmöte vart tredje år. Årets möte, den 29 augusti, skedde via Zoom. Till ny styrelseledamot valdes Harald Fries i stället för avgående ledamoten Åsa Randahl som bland annat har ansvarat för föreningens webbsida.

Ordföranden Erik Fries kåserade om Vad har Elias Fries med fregatten Eugenies världsomsegling år 1851 att göra? Författaren Ulf Helgesson kommer inom kort att ge ut en bok om fregatten Eugenies världsomsegling 1851–1853. Han har under arbetet med boken haft kontakt med släktföreningens ordförande eftersom Elias Fries lärjunge Nils Johan Andersson var med på världsomseglingen. Nils Johan Andersson och Elias Fries brevväxlade under seglingen och material ur dessa brev kommer att ingå i boken.  


Porträtt i olja av Hulda Schenson 1893 efter fotografi från 1860-talelet av Emma Schenson.

Om föreningen


Föreningen bildades 1929 och har till syfte att vårda minnet av den berömde svampforskaren Elias Fries samt att främja sammanhållningen av hans ättlingar. Här på hemsidan har vi samlat information både för dem som vill veta mer om Elias Fries samt för ättlingar som vill veta mer om sina släktingar.

Vi hoppas att hemsidan ska kunna bidra med kunskap om släkten Fries och att den skall fungera som ett forum där släktens medlemmar och också andra intresserade kan få och utbyta information.

Vi arbetar ständigt med att förbättra hemsidan och vi vill gärna ha hjälp av dig med texter, bilder, nyheter etc. Inlägg, texter och material får gärna e-postas till info@eliasfries.org Bilder och texter på hemsidan får användas i redaktionellt syfte, men ange alltid hänvisning till källa och författare.

Hjälp gärna till att göra hemsidan känd bland släkt, vänner och andra som kan vara intresserad av släkten.