Elias Fries (1794-1878)

Elias Fries lade grunden till det vetenskapliga studiet av svampar. Genom sitt banbrytande verk Systema mycologicum (tre delar, 1821–1832) räknas han som en av den moderna mykologins grundläggare.

 

Fries var son till kyrkoherden Thore Fries (1762–1839) från Femsjö i Småland och Sara Elisabeth (Sara-Lisa) Wernelin (1769–1837), prästdotter från Femsjö. Efter skolan i Växjö fick Elias möjlighet att studera i Lund och redan 1814 disputerade han. 


År 1834 flyttade han till Uppsala där han fick den Borgströmianska professuren i praktisk ekonomi (från 1851 botanik och praktisk ekonomi) och han blev också prefekt för den botaniska trädgården och museet i Uppsala. 


Utöver mykologi ägnade han sig åt alger, fröväxter och ormbunksväxter och gav ut ett verk om lavar

Lichenographia europæa reformata (1831). 


Han invaldes som ledamot av Kungliga Vetenskapsakademin, blev medlem av Svenska Akademin och hedersdoktor vid Lunds universitet. Dessutom var han riksdagsman och ledamot av konstitutionsutskottet. 


Elias Fries gifte sig år 1832 med kyrkoherdedottern Kristina Wieslander (1809–1862) som var ättling till småländska präster i flera led. Deras sonTeodor (Thore) Magnus Fries blev professor i botanik och sönerna Elias Petrus och Oscar Robert studerade båda vidare inom mykologi. Sonen Elias Petrus liksom dottern Susanna Kristina tecknade båda svampar och ett antal originalplanscher av dessa finns bevarade i Uppsala. 


Elias Fries. Hulda Schenson 1893. 

Födelseboken Femsjö CI:2 (1755-1811)