Sanna Fries med familj

Sanna Fries


Sanna Fries gifte sig 1862 med professor August Almén (1833-1919). Hon var en skicklig svamptecknare och sju av hennes originalteckningar finns i Uppsala. De fick sju barn av vilka fyra uppnådde vuxen ålder.

 

Sanna Fries och August Alméns barn


  1. Christina (Ina) Almén (1863-1938)
  2. Sally, Junia, Augusta Almén (1864-1869)
  3. Elias, Alfred Almén (1867-1875)
  4. Tore, August Almén (1871-1903) Professor i juridik
  5. Hilma, Elisabet Almén (1878-1972)
  6. Sanna, Augusta Almén (1879-1880)
  7. Gunhild, Fresia Almén (1882-1954) Rektor

 

Tre av barnen: justitierådet Tore Almén och hans systrar Gunhild och Ina var ivriga släktforskare. Efter broderns död tog Gunhild över materialet och arbetade vidare, vilket bland annat resulterade i utgivningen av Elias Fries-släktens historia, som kom ut 1945, med tillägg 1953. Ina Almén bidrog med värdefulla minnesanteckningar.

På Uppsala Universitetsbibliotek finns ett omfattande arkiv kallat Det Alménska släktarkivet.

Thore Almén

Ina Almén var en av dem som kämpade för kvinnors rösträt

Hilma (gift Sterky), Ina och Gunhild Almén. Fotot hittat på Munkebo gård 2013