Sanna Fries med familj

Sanna Fries


Sanna Fries gifte sig 1862 med professor August Almén (1833-1919). Hon var en skicklig svamptecknare och sju av hennes originalteckningar finns i Uppsala. De fick åtta barn av vilka fyra uppnådde vuxen ålder.

 

Sanna Fries och August Alméns barn


  1. Christina (Ina) Almén (1863-1938)
  2. Anna, Elisabeth Almén (1865-1870)
  3. Elias, Alfred Almén (1867-1875)
  4. Sally, Junia, Augusta Almén (1869-1875)
  5. Tore, August Almén (1871-1919) Professor i juridik, justitieråd
  6. Hilma, Elisabet Almén (1878-1972) gift med Carl Edvard Theodor Sterky (1871-1946), krigsråd
  7. Sanna, Augusta Almén (1879-1880)
  8. Gunhild, Friesia Almén (1882-1954) Rektor vid Brummerska skolan, Stockholm

 

Tre av barnen: justitierådet Tore Almén och hans systrar Gunhild och Ina var ivriga släktforskare. Efter broderns död tog Gunhild över materialet och arbetade vidare, vilket bland annat resulterade i utgivningen av Elias Fries-släktens historia, som kom ut 1945, med tillägg 1953. Ina Almén bidrog med värdefulla minnesanteckningar.

På Uppsala Universitetsbibliotek finns ett omfattande arkiv kallat Det Alménska släktarkivet.

Thore Almén

Ina Almén 

Ina Almén – pionjär inom kvinnligt företagande

Ina Almén medverkade i grundandet av företag med kvinnor som ägare. Det mest kända är Kvinnornas Andelsförening Svenska Hem som öppnade sin första butik i Stockholm 1905, där hon sedan blev verkställande direktör. Svenska Hem blev känt genom en serie i TV 2013 med namnet Fröken Frimans krig. Efter en konflikt 1910 lämnade hon Svenska Hem och startade ett skolhem för handikappade barn på Lidingö. 

Ina Almén var nära vän till Selma Lagerlöf, Karolina Widerström, Anna Whitlock och andra kvinnliga pionjärer.  Hon var medlem av Nya Idun och valdes också in i Iduns kvinnliga akademi. 

Hilma (gift Sterky), Ina och Gunhild Almén. Fotot hittat på Munkebo gård 2013