Thore Fries med familj

Thore Fries


Thore Fries professor i botanik vid Uppsala universitet (1877-1899). Universitets rektor 1893-1899. Han utgav många skrifter om blommor men hans stora intresse var lavar. Hans värdefulla samlingar av lavar och fanerogamer tillhör nu Uppsala universitets botaniska museum. Han gjorde också forskningsresor till Spetsbergen och Grönland. Vidare skrev han en levnadsbeskrivning av Carl von Linné och påbörjade utgivandet av Linnés brev.
Thore Fries gifte sig 1875 Gustava Katarina Anjou (1844–1927). Paret fick nio barn av vilka sex levde till vuxen ålder.

Nedanstående text om Thore Fries liv är författad av Ina Almén, dotter till Thore Almén och Sanna Fries


Thore Fries barn

1.  Elias August Fries (1875-1922) Provinsialläkare. Gift med Ingrid (Ninni) Lundqvist 1883-1973 

7. Thoralf Gustaf Elias Fries 1882-1963. Akademiräntmästare Gift med Agnes Christensson 1882-1973

9. Thore Christian Elias Fries 1886-1930  Professor i botanik. Gift med Fennia Rosberg 1897-1987.

2. Klas Robert Elias Fries 1876-1966 Professor i botanik och föreståndare för Bergianska stiftelsen. 
Gift med Nanna Curman 1884-1971 (dotter till Carl och Calla Curman)

5. Einar Elias Fries 1879-1879

3. Otto Hjalmar Elias Fries (1877-1963 )Leg.läkare

   Gift med Ingrid Curman 1881-1971 (dotter till Carl och   Calla Curman)

6. Anna Christina Elisabet Fries 1880-1885


4. Carl Torsten Elias Fries 1878-1880

8. Gunnar Magnus Elias Fries 1883-1963 Länsjägmästare. Gift med Elsa Herin 1888-1978

Thore Magnus och Gustavas hem i Uppsala 1927

Thore Magnus Fries 80 årsdag 1912


Sittande från vänster:

Ingrid Fries 1883-1973. Född Lundquist, gift med Elias Fries

Thore Magnus Fries 1832-1913, gift med Gustava Fries

Gustava Fries 1844-1927, född Anjou, gift med Thore Magnus Fries

Tor-Alf Fries 1882-1963, gift med Agnes Fries

 

Stående från vänster:

Elias Fries 1975-1922, gift med Ingrid Fries

Ingrid Fries 1881-1971, född Curman, gift med Hjalmar Fries

Hjalmar Fries 1877-1963, gift med Ingrid Fries

Elsa Fries 1888-1978, född Herin, gift med Gunnar Fries

Gunnar Fries 1883-1954, gift med Elsa Fries

Thore Fries 1886-1930, gift med Fennia Fries

Robert Fries 1876-1966, gift med Nanna Fries

Gustava Fries 80 årsdag 1924

Sittande från vänster:

Agnes Fries 1882-1973, född Christiansson, gift med Tor-Alf Fries

Ingrid Fries 1881-1971, född Curman, gift med Hjalmar Fries

Gustava Fries 1844-1927, född Anjou, gift med Thore Magnus Fries

Ingrid Fries, 1883-1973, född Lundquist, gift med Elias Fries

 

Stående från vänster:

Tor-Alf Fries 1882-1963, gift med Agnes Fries

Hjalmar Fries 1877-1963, goft med Ingrid Fries

Nanna Fries 1884-1971, född Curman, gift med Robert Fries

Robert Fries 1876-1966, gift med Nanna Fries

Thore Fries 1886-1930, gift med Fennia Fries

Fennia Fries 1897-1987, född Rosberg, gift med Thore Fries

Elias Fries 1875-1922, gift med Ingrid Fries

Elsa Fries 1888-1978, född Herin, gift med Gunnar Fries

Gunnar Fries 1883-1954, gift med Elsa Fries

Sittande från vänster:

1 Fennia Fries

3 Frid Rosberg

 

Sittande, andra raden, från vänster:

1 Karolina Anjou

2 Elsa Fries

4 Gustava Fries

5 Robert Fries

6 Nanna Fries

7 Ingrid Fries

 

Stående längst bak, från vänster:

1 Tor-Alf Fries

3 Gunnar Fries

4 Hjalmar Fries

5Thore Fries

8 Gunhild Almén