Kontakta Styrelsen

Styrelsen


I styrelsen i Elias Fries ättligars förening sitter:


Erik Fries, ordförande

Bostadsort Uppsala.


Anders Fries, sekreterare

Tillhör släktgrenen Thore Magnus. Bostadsort Umeå.


Gunilla Ekström, kassör

Tillhör släktgrenen Thore Magnus. Bostadsort Stockholm.


Åsa Randahl, ledamot

Tillhör släktgrenen Thore Magnus. Bostadsort Stockholm.


Gunilla Broberg, ledamot

Tillhör släktgrenen Thore Magnus. Bostadsort Mariestad.


Birgitta Sally Friesia Modigh, ledamot

Tillhör släktgrenen Sally. Bostadsort Stockholm.Kontakta föreningen om medlemsfrågor eller annat.


Föreningen håller ett register över ättlingar till Elias och Christina Fries. Detta register ligger till grund för den släktmatrikel som föreningen ger ut. Maila styrelsen om du är medlem och önskar få tillgång till den.

För att förenkla arbetet med framtida utgåvor - den senaste är från 2016- är det viktigt att vi alla hjälps åt att meddela föreningen om tillägg och förändringar av släktuppgifter. Vi tar tacksamt emot uppgifter fortlöpande!

Bli medlem

Vem kan bli medlem?

Föreningen Elias Fries Ättlingar har till ändamål att vårda minnet av Elias Fries och att främja sammanhållningen av hans ättlingar. Dessa och även ingifta medlemmar är medlemmar i den mån de erlagt medlemsavgift.


Därtill erbjuder föreningen möjlighet till stödjande medlemsskap avsett för icke Elias Fries-ättlingar. Det kan gälla enskilda personer, föreningar eller organisationer.


Utvidgande av kriteriet för att tas upp i släktmatrikeln. Föreningen ger ut en släktmatrikel för Elias Fries ättlingar och inför utgivandet av matrikeln år 2006 beslutades att även till föreningens familjer adopterade medlemmar skall tas med. 


Vad kostar det?

Medlemsuppgifter
Det är viktigt att vi alltid har aktuella namn- och adressuppgifter till våra medlemmar. Vi tar tacksamt emot uppgifter om ändring av namn och adress. Glöm inte att också uppge ättling-id om du känner till det och fullständigt namn! Om du vill bli ny medlem eller om du skickar uppgifter för en annan ny medlem lämna då gärna några upplysningar om släktband till andra ättlingar.

 

Medlemsavgift
200 kronor per person och 300 kronor för familj med hemmaboende barn.

Föreningens bankgirokonto: 842-2453
IBAN: SE24 8000 0832 7969 3967 2843 
Bankens BIC: SWEDSESS

Ange noga avsändare!