Thore Fries med familj

Thore Fries 


Thore Fries professor i botanik vid Uppsala universitet (1877-1899). Universitets rektor 1893-1899. Han utgav många skrifter om blommor men hans stora intresse var lavar. Hans värdefulla samlingar av lavar och fanerogamer tillhör nu Uppsala universitets botaniska museum. Han gjorde också forskningsresor till Spetsbergen och Grönland. Vidare skrev han en levnadsbeskrivning av Carl von Linné och påbörjade utgivandet av Linnés brev.

Han gifte sig 1875 Gustava Katarina Anjou (1844–1927).

 

Paret fick nio barn av vilka sex levde till vuxen ålder.

Nedanstående text om Thore Fries liv är författad av Ina Almén, dotter till Thore Almén och Sanna Fries


Thore Fries barn

1.  Elias August Fries (1875-1922) Provinsialläkare. Gift med Ingrid (Ninni) Lundqvist 1883-1973 

2. Klas Robert Elias Fries 1876-1966 Professor i botanik och föreståndare för Bergianska stiftelsen. 
Gift med Nanna Curman 1884-1971 (dotter till Carl och Calla Curman)

3. Otto Hjalmar Elias Fries (1877-1963 )Leg.läkare

   Gift med Ingrid Curman 1881-1971 (dotter till Carl och   Calla Curman)

4. Carl Torsten Elias Fries 1878-1880

5. Einar Elias Fries 1879-1879

8. Gunnar Magnus Elias Fries 1883-1963 Länsjägmästare. Gift med Elsa Herin 1888-1978

6. Anna Christina Elisabet Fries 1880-1885


9. Thore Christian Elias Fries 1886-1930  Professor i botanik. Gift med Fennia Rosberg 1897-1987.

7. Thoralf Gustaf Elias Fries 1882-1963. Akademiräntmästare Gift med Agnes Christensson 1882-1973

Thore Fries och projektet i nationalparken

Abisko 1917-1919


Keith Larson hittade Thore C.E. Fries' arbete "Ökologische und phänologische Beobachtungen bei Abisko in den Jahren 1917 - 1919" och bestämde sig för att göra om studien hundra år senare. 

Keiths hustru skriver till Erik Fries och berättar följande: En del av studien avser att få hjälp av våra nationalparksbesökare i form av "medborgarvetenskap" (citizen science). Nu har arbeten börjat, och vi har hittat flera av de gamla stolpar som Thore Fries satt upp för hundra år sedan.


Studien ska genomföras så som Thore Fries gjorde det, alltså under de kommande tre åren, men efter det är det tänkt att göra fler studier längs fenologilinjen. Vi arbetar tillsammans med Umeå Universitet, naturum Abisko, Naturens kalender (SLU), Empirial College London och University of Guelph (Kanada). Vi jobbar nu med att hitta gamla skrifter från Thore C.E. Fries och har då hittat er sida. Vi skriver till er främst för att informera er om vad vi gör och också för att vi hoppas ni kan hjälpa oss att hitta mer material. Fenologilinjen ska invigas den 27 juni i Abisko. Vi vill gärna bjuda in familjmedlemmar från Fries-familjen för att delta i invigningen. 

Ni kan maila mig eller till min man direkt via keith.larson@umu.se (han pratar engelska).
Keith är anställd på Umeå Universitet och åker dit varje månad. Jag såg att ni har en adress i Umeå, så om ni vill träffas och prata går det bra. Vi ser fram emot ert svar!
Med vänliga hälsningar,
Sieglinde KundischFler länkar till projektet:

http://polar.se/nyheter/nygammalt-forskningsprojekt-i-abisko-tar-hjalp-av-allmanheten/

http://www.extrakt.se/klimatforskning/hundraarig-studie-aterupptas-i-abisko/


Anders Fries redogörelse för återinvigningen av Tore Fries fenologiska stig


Thore-fries
Abisko-naturvetenskapliga-station-1919-3
Abisko-naturvetenskapliga-station-1919
Abisko-naturvetenskapliga-station-1919-2

Einar Lönnberg, gift med Eva Fries, var en stark förespråkare av naturskydd och blev ledamot i Naturskyddsföreningen. Han var bland annat  med att driva igenom nya lagar som skulle skydda Sveriges renar och fåglar och propagerade för skapandet av ett flertal nationalparker i Sverige, bland annat Abisko nationalpark som inrättades 1910. (Wikipedia).

Thore Fries stolpar. Man har hittat flera av de gamla stolpar som Thore Fries satte upp för hundra år sedan.

Föreningen bildades 1929 och har till syfte att vårda minnet av den berömde svampforskaren Elias Fries samt att främja sammanhållningen av hans ättlingar.

Kontakta styrelsen

Copyright @ All Rights Reserved