Robert Fries med familj

Robert Fries


Robert Fries Leg.läkare. Med. dr. Praktiserande läkare i Göteborg, specialist på svampsjukdomar. Han var en av stadens mest anlitade läkare. Han var också ledamot av stadsfullmäktige i Göteborg och hade flera offentliga uppdrag. Han var en kunnig mykolog och har fått ett torg i södra Guldheden uppkallat efter sig, Doktor Fries Torg (1949).

 

Robert Fries gifte sig 1872 med Elisabeth Bergman 1853-1895. Paret fick nio barn av vilka åtta uppnådde vuxen ålder.

 

Robert Fries barn


  1. Linnea Fries 1873-1945. Gift med Carl Mörner 1864-1940 professor i kemi.
  2. Thore Fries 1875-1951 Rättsläkare i Visby. Gift med Hanna Bergman 1881-1964
  3. Lennart Fries 1877-1938 Järnvägstjänsteman Ogift
  4. Harald Fries 1878-1963 Läkare i Göteborg. Gift med Anna Sofia Carlander 1881-1956
  5. Bertil Fries 1880-1897 Sjökadett ( Dog i en tragisk olycka.)
  6. Ragnar Fries 1882-1922 Apotekare. Gift med Valborg Andersson 1891-1976 Farm.kand.
  7. Arne Fries 1887-1909 Banktjänsteman Ogift
  8. Vera Fries 1890-1893
  9. Signe Fries 1894-1972. Gift med Bo Hammarskjöld 1891-1974 Landshövding i Södermanlands län Emil Stenhammar, numera kyrkoherde på Gotland, hittade denna text i den nyutgivna upplagan av Gotlands Flora och skickade den till oss.


Emil Stenhammar, numera kyrkoherde på Gotland, hittade denna text i den nyutgivna upplagan av Gotlands Flora och skickade den till oss.

Föreningen bildades 1929 och har till syfte att vårda minnet av den berömde svampforskaren Elias Fries samt att främja sammanhållningen av hans ättlingar.

Kontakta styrelsen

Copyright @ All Rights Reserved