Om Elias Fries

Uppväxt och studietidUppväxt

Elias Fries föddes den 15 augusti 1794 som enda barnet på en prästgård i den lilla byn Femsjö i sydvästra Småland, en ganska ensligt belägen kyrkby i västra Småland nära Hallands-gränsen. Hans föräldrar var prosten Thore Fries och kyrkoherdedottern Sara Wernelin. 

 

Elias växte upp i sekelskiftet mellan 17- och 1800-talen och eftersom det fanns få jämnåriga barn i trakten blev han först skolad av sin far, den botaniskt intresserade fadern och undervisningen skedde på latin, ett språk som till och med ibland användes i hemmet till vardags. Först 1803, 9 år gammal, skrevs Elias in i Växjö läroverk. Redan i Femsjö blev hans stora naturintresse uppenbart. Han skrev tidigt vetenskapligt intressanta dagböcker och redan som gymnasist gav han ut systematiska växt-förteckningar och floror, bland annat "Flora Femsionensis".Även om Elias tidigt författade floror och allmänbotaniska skrifter, kom svamparna att redan från början bli den växtgrupp som fascinerade honom mest. Orsaken till att det blev just svampar kan ha varit att markerna i Femsjötrakten var mycket svamprik, medan artrikedomen bland högre växter inte var så stor.

 

Efter skolan i Växjö fick Elias möjlighet att studera i Lund. Detta var år 1811, och redan 1814 disputerade han där.

 

Femsjö prästgård Foto från GoogleFödelseboken Femsjö CI:2 (1755-1811) Bild 112

Femsjö (gamla) prästgård och kyrka. Prästgårdens huvudbyggnad ersattes på 1850-talet av en ny byggnad. Det lilla uthuset i mitten av bilden finns dock kvar och rymmer idag ett museum över Elias Fries, det s.k. Friesminnet.Vid sidan av sin skolgång studerade Elias växterna kring Femsjö, vilket han beskrev i  flera vetenskapligt utformade häften. Denna skrift är från 1809.

Bilden visar hur gymnasiet i Växjö såg under Elias skoltid.  I byggnadens torn fanns en kyrkklocka som hade gjutits av Elias farfar. Som vuxen återvände Elias ofta till prästgården. Bilden som han tecknat själv visar den vindskammare han då bodde i.

Lamech Rydeman


Lamech Rydeman är författare till det lilla häftet "Om Elias Fries - Släkttraditioner och personliga minnen är. Detta gavs ut år 1915. Lamechs mor, Charlotta Wieslander, var syster till Elias hustru, Christina.

 

Lamech Rydeman var Sveriges äldste yrkesverksamme präst. Först år 1944 då han fyllt 90 år lämnade han sin kyrkoherdetjänst i Göteryd.

 

Nedan finns ett utdrag där författaren berättar om hur Elias beskriver sina jular.

Denna endräktiga och väldiga sång till en urtyp av den äkta koralen.


Ett brev till styrelsen


I juni 2015 fick styrelsen ett brev från vår medlem Allan Ekström:

Styrelsen för Elias Fries ättlingar

Genom min bror Lars har jag häromdagen fått del av en mängd delvis unika handlingar från släktens historia, som han en gång i tiden erhållit av Gunhild Almén, en av släktens förgrundsgestalter. Han lärde känna henne under de år som han under 1940– talet bodde hos våra morföräldrar, Hjalmar och Ingrid (Curman) Fries i Stockholm. Jag vill härmed - för att berika hemsidan - ge ett smakprov på vad materialet innehåller. Om intresse finns, kan jag göra en presentation på släktmötet. Samtidigt undrar jag om det finns något släktarkiv för att förvara materialet och göra det tillgängligt för släktens medlemmar – kanske ytterligare ett ämne på släktmötet.

Telegram från Drottningholm den 15/8 1874 till Elias Fries med lyckönskningar på hans 80 års dag från kung Oscar

Petition från Lund den 4 april 1835 med hemställan att Elias återvänder till Lunds Universitet och den professur som blivit ledig genom professor Agardhs befordran (original)

Kopia av bouppteckning efter ”Rådmannen Styck- och Klåckgjutaren Herr Elias Fries Thoresson” den 12 september 1791

Föreningen bildades 1929 och har till syfte att vårda minnet av den berömde svampforskaren Elias Fries samt att främja sammanhållningen av hans ättlingar.

Kontakta styrelsen

Copyright @ All Rights Reserved